Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

RACHEL KEULEN IS KINDERFYSIO EN MOEDER VAN TWEE

My First Fysio?

My First Fysio is een praktijk voor kinderfysiotherapie en babymassage. Je kunt bij My First Fysio terecht voor kinderfysiotherapie en voor babymassage cursussen. Rachel Keulen is de eigenaar en kinderfysiotherapeute van My First Fysio. Rachel is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2005 in Heerlen afgestudeerd en sindsdien actief als fysiotherapeute. Ze is als kinderfysiotherapeute werkzaam sinds het afronden van de vierjarige Masteropleiding Kinderfysiotherapie (Breda, 2010).

Rachel: “Ik kom aan huis in de regio Midden- en Zuid-Limburg voor een kinderfysiotherapeutische behandeling of voor het geven van een cursus babymassage. Het grote voordeel is dat je kind in zijn eigen omgeving is en zich daardoor vaak meer op zijn gemak zal voelen.

Ik vind het ontzettend leuk om baby’s en kinderen van hun klachten af te helpen. Mijn zorg is gespecialiseerd en klantgericht. Je kind is geen nummer en ik neem de tijd. Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen en het onderzoek en de behandeling doe ik spelenderwijs. Hierdoor is je kind meer op zijn gemak en zal het de behandeling als leuk ervaren. Het geeft altijd een enorme voldoening als ik een kind weer iets nieuws heb kunnen leren.
Ze zijn dan zo trots op zichzelf! Het geeft ze energie en meer zelfvertrouwen!”

Mocht je toch liever de kinderfysiotherapeutische behandeling of cursus babymassage willen volgen in mijn praktijkruimte, dan kan dat uiteraard ook. Mijn praktijkruimte is gevestigd aan de Concordiastraat 2A te Maastricht.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen ontwikkelen hun motoriek vanzelf tijdens hun dagelijkse bezigheden. Iedere dag doen ze veel nieuwe ervaringen op en ze worden onbewust uitgedaagd om (motorisch) te leren.
Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend dat het ontwikkelen van de juiste manier van bewegen goed verloopt. Kinderfysiotherapie is een specialisatie op het gebied van de motorische ontwikkeling van het kind van 0 tot 18 jaar.

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of kinderen die problemen hebben met bepaalde bewegingsvaardigheden.

Wanneer is kinderfysiotherapie zinvol?

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is door de kinderfysiotherapeut vast te stellen of de ontwikkeling van een kind normaal, vertraagd of afwijkend is. Als motorische problemen het kind belemmeren in zijn/haar ontwikkeling is kinderfysiotherapie geïndiceerd. 

Klachten waarvoor een kind bij de kinderfysiotherapeut terecht kan zijn erg divers.

Baby- of peuterleeftijd (0-4 jaar):
– Asymmetrie (voorkeurshouding en/of afgeplat hoofdje)
– Vertraagde motorische ontwikkeling (niet willen rollen, zitten, kruipen of lopen, niet op de buik willen liggen)
– Billenschuiver
– Huilbaby
– Overstrekken
– Aangeboren aandoening (CP, spasticiteit)
– Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel

Schoolgaande kinderen en pubers (4-18 jaar):
– Verminderde grof motorische ontwikkeling (vaak vallen/struikelen, moeite met gooien/vangen, fietsen, rennen, hinkelen, huppelen, klimmen, zwemmen en gymmen)
– DCD (houterige motoriek)
– Gewrichtsklachten (knie- of enkelklachten, schouderklachten)
– Afwijkend looppatroon
– Houdingsproblemen (rug- en nekklachten, scoliose)
– Sportblessures
– Orthopedische aandoeningen
– Overgewicht
– Verminderde conditie
– Hart- en longproblemen
– Chronische klachten door aangeboren aandoening


Hoe verloopt een afspraak?

De kinderfysiotherapeut voert eerst een intakegesprek met zowel het kind (indien mogelijk) als de ouders. Hierin komt onder andere de hulpvraag naar voren. Vervolgens doet de kinderfysiotherapeut een observatie en onderzoek. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende testen om een volledig beeld te krijgen van het lichamelijk niveau van het kind. Daarna wordt er gestart met de behandeling. Dit gebeurt spelenderwijs en is aangepast aan de mogelijkheden van het kind. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Het oefenmateriaal wat daarvoor gebruikt wordt is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het moet het plezier in bewegen vergroten en tegelijk bepaalde motorische functies aanspreken.


Vergoeding kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is bij de zorgverzekeringen in het basispakket opgenomen. Dit houdt in dat kinderen onder de 18 jaar recht hebben op 18 behandelingen. Indien je als ouder aanvullend bent verzekerd, valt je kind ook onder deze aanvullende verzekering. Dus naast de 18 behandelingen uit het basispakket, krijgt het kind ook nog een aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed. Kinderen hebben bij behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst, recht op een volledige vergoeding vanuit het basispakket.

De kinderfysiotherapeutische behandelingen en de cursussen babymassage vinden hoofdzakelijk thuis plaats. Ik kom aan huis in de regio Midden- en Zuid-Limburg! Het grote voordeel is dat je kind in zijn eigen omgeving is en zich daardoor vaak meer op zijn gemak zal voelen.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie, het volgen van een cursus babymassage, of voor het maken van een afspraak, kun je contact met mij opnemen.

My First Fysio
Rachel Keulen
Tel: 06-83308449
Mail: rachel.keulen@myfirstfysio.nl

Website: www.myfirstfysio.nl

Facebook: My First Fysio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *